Polnohospodárske družstvo Lisková Sliače


Prejsť na obsah

Hlavné menu:
Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače
Pôsobí ako poľnohospodársky subjekt od roku 1950. Družstvo je stabilným a dlhodobým členom poľnohospodárskej komunity na Slovensku. Bývalé jednotné roľnícke družstvo pod Chočom prešlo v roku 1993 transformáciou vlastníckych vzťahov a dnes napreduje
v zmysle transparentných vlastníckych vzťahov a transparentného hospodárenia so snahou o ekonomickú rentabilitu a samostatnos?.

Štatutárnym orgánom družstva je predseda predstavenstva Ing. Dušan Štefaničiak a podpredsedníčka
Ing. Ružena Fridrichová. Cieľom celého podnikového manažmentu je zodpovedná a cieľavedomá práca orientovaná na trvale udržateľný rozvoj multifunkčnosť a ekonomickú prosperitu podniku.

Prírodné podmienky:
Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače sa rozprestiera v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš
v katastroch obcí:
" Partizánska Ľupča (102,2ha)
" Ivachnová (17,9 ha)
" Turík (140,12)
" Sliače (657,62 ha)
" Lisková (660,07 ha)
" Liptovská Štiavnica (84,59 ha)

Poľnohospodárske družstvo Lisková sa zaoberá ako rastlinnou tak aj živočíšnou výrobou , Čím dosahuje optimálnu diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie. Rastlinná a živočíšna produkcia dosahuje relatívne vyvážený pomer a jej súčinnosť napomáha lepšiemu odolávaniu výkyvov v úrode ako aj v cenách komodít.

Hlavná stránka | EÚ modernizácia fariem | Rastlinná výroba | Živocíšna výroba | Bitúnok | Kultúrny dom | Kontakt | Mapa stránok


Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu