Polnohospodárske družstvo Lisková Sliače


Prejs? na obsah

Hlavné menu:


Verejné obstarávanie


2021


Obstarávanie Dokumenty
Šmykom riadený manipulátor 25.3.2021 Výzva
01. Príloha k výzve - špecifikácia
02. Príloha k výzve - návrh na plnenie kritérií
03. Príloha k výzve - návrh kúpnej zmluvy
04. Príloha k výzve - Čestné vyhlásenie
05. Príloha k výzve - Čestné vyhlásenie
06. Príloha k výzve - Čestné vyhlásenie
07. Príloha k výzve - Čestné vyhlásenie
08. Príloha k výzve - Čestné vyhlásenie
09. Príloha k výzve - ČV - Usmernenie PPA pre PO
10. Príloha k výzve - ČV - Usmernenie PPA pre FO
Šmykom riadený manipulátor dokument

Hlavná stránka | EÚ modernizácia fariem | Rastlinná výroba | Živocíšna výroba | Bitúnok | Kultúrny dom | Kontakt | Mapa stránok


Naspä? na obsah | Spä? na hlavné menu